به طرف میگم از اینجا تا اونجا با هواپیما چند ساعته؟
بعد از اینکه کلی تکنولوژی ترکونده و تو اینترنت غلتیده، برگشته می گه 3 روز و فلان ساعت.
میگم مطمئنی ؟
میگه آره بابا، گوگل مپ که دروغ نمیگه.

0 comments :