عدس پلو

Feb 9, 2012 4:56 AM

مردم از خنده
یکی از دوستان تو فیسبوک نوشته: 
یک فروند عدس پلوی مشتی‌ با کلی‌ مخلّفات واسه ۱۲ نفر از اقصی نقاط دنیا درست کردم که با به‌‌ به‌‌ و چه چه خوردن. ولی‌ استرس داشت!
یه نفر خارجی سعی کرده بود بفهمه که چی گفته.

گوگل ترجمش کرده : 
Aircraft with a handful of lentils Plvy general supplements I just got 12 people from around the world who and whatto do with eating. But it was stressful!

0 comments :